Champions League 16-17

Số đội tham dự:78 Bắt đầu:28/06/2016 Kết thúc:03/06/2017 
Ngày/giờ Trận đấu
03/05/17 01:45 Real Madrid - Atletico Madrid
04/05/17 01:45 Monaco - Juventus
10/05/17 01:45 Juventus - Monaco
11/05/17 01:45 Atletico Madrid - Real Madrid
= Đêm nay = Có videoclip