Champions League 16-17

Số đội tham dự:78 Bắt đầu:28/06/2016 Kết thúc:03/06/2017 
Ngày/giờ Trận đấu
12/04/17 01:45 Dortmund - Monaco
12/04/17 01:45 Juventus - Barcelona
13/04/17 01:45 Atletico Madrid - Leicester City
13/04/17 01:45 Bayern Munchen - Real Madrid
19/04/17 01:45 Real Madrid - Bayern Munchen  
19/04/17 01:45 Leicester City - Atletico Madrid  
20/04/17 01:45 Barcelona - Juventus  
20/04/17 01:45 Monaco - Dortmund  
= Đêm nay = Có videoclip