Champions League 18-19

Số đội tham dự:79 Bắt đầu:26/06/2018 Kết thúc:01/06/2019 
Ngày/giờ Trận đấu
10/04/19 02:00 Liverpool 2-0 FC Porto
10/04/19 02:00 Tottenham 1-0 Man City
11/04/19 02:00 Ajax 1-1 Juventus
11/04/19 02:00 Man Utd 0-1 Barcelona
17/04/19 02:00 Juventus 1-2 Ajax
17/04/19 02:00 Barcelona 3-0 Man Utd
18/04/19 02:00 FC Porto 1-4 Liverpool
18/04/19 02:00 Man City 4-3 Tottenham
= Đêm nay = Có videoclip