Champions League 20-21

Số đội tham dự:79 Bắt đầu:08/08/2020 Kết thúc:29/05/2021 
Ngày/giờ Trận đấu
17/02/21 01:00 Leipzig - Liverpool  
17/02/21 01:00 Barcelona - Paris SG  
18/02/21 01:00 FC Porto - Juventus  
18/02/21 01:00 Sevilla - Dortmund  
24/02/21 01:00 Lazio - Bayern Munchen  
24/02/21 01:00 Atletico Madrid - Chelsea  
25/02/21 01:00 Gladbach - Man City  
25/02/21 01:00 Atalanta - Real Madrid  
10/03/21 01:00 Juventus - FC Porto  
10/03/21 01:00 Dortmund - Sevilla  
11/03/21 01:00 Liverpool - Leipzig  
11/03/21 01:00 Paris SG - Barcelona  
17/03/21 01:00 Man City - Gladbach  
17/03/21 01:00 Real Madrid - Atalanta  
18/03/21 01:00 Bayern Munchen - Lazio  
18/03/21 01:00 Chelsea - Atletico Madrid  
= Đêm nay = Có videoclip