Premier League - Anh 19-20

Số đội tham dự:20 Bắt đầu:09/08/2019 Kết thúc:17/05/2020 
Ngày/giờ Trận đấu
01/03/20 21:00 Everton 1-1 Man Utd
01/03/20 21:00 Tottenham 2-3 Wolverhampton
07/03/20 19:30 Liverpool 2-1 Bournemouth
07/03/20 22:00 Arsenal 1-0 West Ham
07/03/20 22:00 Crystal Palace 1-0 Watford
07/03/20 22:00 Sheffield Utd 1-0 Norwich City
07/03/20 22:00 Southampton 0-1 Newcastle
07/03/20 22:00 Wolverhampton 0-0 Brighton
08/03/20 00:30 Burnley 1-1 Tottenham
08/03/20 21:00 Chelsea 4-0 Everton
08/03/20 23:30 Man Utd 2-0 Man City
10/03/20 03:00 Leicester City 4-0 Aston Villa
12/03/20 02:30 Man City xxx Arsenal
14/03/20 19:30 Watford xxx Leicester City
14/03/20 22:00 Bournemouth xxx Crystal Palace
14/03/20 22:00 Brighton xxx Arsenal
14/03/20 22:00 Man City xxx Burnley
14/03/20 22:00 Newcastle xxx Sheffield Utd
14/03/20 22:00 Norwich City xxx Southampton
15/03/20 00:30 Aston Villa xxx Chelsea
15/03/20 21:00 West Ham xxx Wolverhampton
15/03/20 23:30 Tottenham xxx Man Utd
17/03/20 03:00 Everton xxx Liverpool
21/03/20 03:00 Tottenham xxx West Ham
21/03/20 19:30 Chelsea xxx Man City
21/03/20 22:00 Burnley xxx Watford
21/03/20 22:00 Newcastle xxx Aston Villa
21/03/20 22:00 Norwich City xxx Everton
22/03/20 00:30 Liverpool xxx Crystal Palace
22/03/20 21:00 Leicester City xxx Brighton
22/03/20 21:00 Wolverhampton xxx Bournemouth
22/03/20 22:00 Man Utd xxx Sheffield Utd
22/03/20 23:30 Southampton xxx Arsenal
= Đêm nay = Có videoclip