XSKT Lâm Đồng

XSKT Lâm Đồng

Huấn luyện viên trưởng: Vũ Quang Bảo
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập
Sân nhà Lâm Viên Sức chứa 6.000
Chủ tịch Trần Kim Nghĩa
Địa chỉ
Tel/Fax
Website