Lam Sơn Thanh Hóa

Lam Sơn Thanh Hóa

Huấn luyện viên trưởng: Triệu Quang Hà
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 2009
Sân nhà Thanh Hóa Sức chứa 14.000
Chủ tịch Triệu Quốc Hưng
Địa chỉ Lê Hoàn - Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa
Tel/Fax (037) 3753596
Website