RAA Louvieroise

RAA Louvieroise

Huấn luyện viên trưởng: Frédéric Tilmant
Quốc tịch    Bỉ Thành lập 1913
Sân nhà Stade du Tivoli Sức chứa 11.000
Chủ tịch Filippo Gaone
Địa chỉ Boulevard de Tivoli 80 Le Tivoli BE - 7100 LA LOUVIÈRE
Tel/Fax +32 64 211975- FAX: +32 64 263525
Website http://www.jeunes.raal.be/