FC Koper

FC Koper

Huấn luyện viên trưởng: Rodolfo Vanoli
Quốc tịch    Slovenia Thành lập 1955
Sân nhà SRC Bonifika Sức chứa 4.500
Chủ tịch Jani Bačič Xếp hạng UEFA 300
Địa chỉ Ljubljanska cesta 2 SI - 6000 KOPER
Tel/Fax +386 56 313100 Fax: +386 56 313101
Website http://www.nkkoper.net/