UEFA Cup 08-09

Số đội tham dự:149 Bắt đầu:17/07/2008 Kết thúc:20/05/2009