Champions League 11-12

Số đội tham dự:76 Bắt đầu:29/06/2011 Kết thúc:28/05/2012 
Kết quả chung cuộc  Đi Về  
FC Santa Coloma  0-4 0-2 0-2  Dudelange
Tre Fiori  1-5 0-3 1-2  Valletta