Champions League 19-20

Số đội tham dự:79 Bắt đầu:25/06/2019 Kết thúc:23/08/2020 
Kết quả chung cuộc  Đi Về  
Vòng 1/8
Dortmund  2-3 2-1 0-2  Paris SG
Atletico Madrid  4-2 1-0 3~2  Liverpool
Atalanta  8-4 4-1 4-3  Valencia
Tottenham  0-4 0-1 0-3  Leipzig
Chelsea  - 0-3 08/08  Bayern Munchen
Napoli  - 1-1 08/08  Barcelona
Real Madrid  - 1-2 07/08  Man City
Lyon  - 1-0 07/08  Juventus