Khatoco - Khánh Hòa

Khatoco - Khánh Hòa

Huấn luyện viên trưởng: Võ Đình Tân
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập
Sân nhà Nha Trang Sức chứa 25.000
Chủ tịch Phan Tiến Lực
Địa chỉ Khu du lịch Bảo Đại - P. Vĩnh Nguyên - TP. Nha Trang
Tel/Fax Tel:(84.58) 590550; Fax:(84.58) 591284
Website