Kapaz PFK

Kapaz PFK

Huấn luyện viên trưởng: Shahin Diniyev
Quốc tịch    Azerbaijan Thành lập 1959
Sân nhà Ganja City Stadium Sức chứa 27.000
Chủ tịch Elmir Valiyev Xếp hạng UEFA 244
Địa chỉ 18 Atatürk prospekti Gəncə, Azerbaijan
Tel/Fax +994 (55) 225 6200
Website http://www.kapazpfc.az/