Kalmar FF

Kalmar FF

Huấn luyện viên trưởng: Nanne Bergstrand
Quốc tịch    Thụy Điển Thành lập 1910
Sân nhà Fredriksskans Sức chứa 10.000
Chủ tịch Johnny Pettersson
Địa chỉ Box 169 391 22 Kalmar, Sweden
Tel/Fax +46 4 80 444 430, Fax: +46 4 80 88720
Website http://www.kalmarff.se/