FC Kairat Almaty

FC Kairat Almaty

Huấn luyện viên trưởng: Vladimír Weiss
Quốc tịch    Kazakhstan Thành lập 1952
Sân nhà Ortalyk Tsentralnyi Sức chứa 26.300
Chủ tịch Erlan Adambekov Xếp hạng UEFA 273
Địa chỉ Kablukova street 30 KZ- ALMATY
Tel/Fax +7 3272 96 46 42 Fax: +7 3272 484712
Website http://www.fckairat.kz/