KR Reykjavik

KR Reykjavik

Huấn luyện viên trưởng: Runar Kristinsson
Quốc tịch    Iceland Thành lập 1899
Sân nhà KR-völlur Reykjavík Sức chứa 12.000
Chủ tịch Jonas Kristinsson Xếp hạng UEFA 294
Địa chỉ Frostaskjól 2 Knattspyrnufélag Reykjavíkur PO Box 107 107 REYKJAVIK
Tel/Fax +354 5105310 Fax: +354 5105309
Website http://www.krreykjavik.is/