Bắt đầu: 31/03/2019 00:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
JUV
 
EMP
 
Sân: Delle Alpi
Trọng tài: Federico La Penna