Bắt đầu: 06/04/2019 23:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
JUV
 
MIL
 
Sân: Delle Alpi
Trọng tài: Michael Fabbri