Bắt đầu: 18/08/2019 01:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
JUV
 
MIL
 
Sân: Delle Alpi
Trọng tài: Michael Fabbri