AC Juvenes/Dogana

AC Juvenes/Dogana

Huấn luyện viên trưởng: Paolo Reciputi
Quốc tịch    San Marino Thành lập 2000
Sân nhà Stadio Olimpico Sức chứa 7.000
Chủ tịch Don Giuseppe Innocentini Xếp hạng UEFA 441
Địa chỉ Via Ezio Balducci, 36 - 47899 Serravalle, San Marino
Tel/Fax
Website http://www.acjuvenesdogana.sm/