Jagiellonia Bialystok SSA

Jagiellonia Bialystok SSA

Huấn luyện viên trưởng: Michal Probierz
Quốc tịch    Ba Lan Thành lập 1920
Sân nhà Białystok City Stadium Sức chứa 22.500
Chủ tịch Cezary Kulesza Xếp hạng UEFA 228
Địa chỉ ul. Legionowa 28, 15-101 Bialystok, Poland
Tel/Fax +48 (85) 665 2100, Fax +48 (85) 874 2270
Website http://www.jagiellonia.pl/