Inverness Caledonian Thistle FC

Inverness Caledonian Thistle FC

Huấn luyện viên trưởng: John Hughes
Quốc tịch    Scotland Thành lập 1994
Sân nhà Caledonian Stadium Sức chứa 7.800
Chủ tịch Kenny Cameron Xếp hạng UEFA 262
Địa chỉ East Longman IV1 1FF Inverness, Scotland
Tel/Fax +44 (1463) 222 880, Fax: +44 (1463) 227 479
Website http://ictfc.com/