FC Ilves Tampere

FC Ilves Tampere

Huấn luyện viên trưởng: Jarkko Wiss
Quốc tịch    Phần Lan Thành lập 1931
Sân nhà Tammela Stadium Sức chứa 5.060
Chủ tịch Ari Ruuth
Địa chỉ Rieväkatu 2 - 33540 - Tampere, Finland
Tel/Fax +358 (20) 748 2680
Website https://ilvesedustus.fi/