Bắt đầu: 24/01/2009 22:00
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
HUL
 
MIL
 
Kingston Communications Stadium
Trọng tài: S Attwell