Bắt đầu: 13/02/2013 02:45
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
HUL
 
DER
 
Kingston Communications Stadium
Trọng tài: Robert Madley