Bắt đầu: 03/10/2012 01:45
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
HUL
 
BPL
 
Kingston Communications Stadium
Trọng tài: S Mathieson