Bắt đầu: 18/07/2008 01:15
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
BSC
 
 
Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpar
Trọng tài: Richard Liesveld