Herfolge Boldklub

Herfolge Boldklub

Huấn luyện viên trưởng: Auri Skarbalius
Quốc tịch    Đan Mạch Thành lập 1921
Sân nhà Herfølge Stadion Sức chứa 8.000
Chủ tịch Henrik Winther Olsen
Địa chỉ Herfølge Stadion, Herfølge
Tel/Fax +45 5627 6021 Fax: +45 5627 5575
Website http://www.hb.dk/