Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Huấn luyện viên trưởng: Phạm Minh Đức
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập
Sân nhà Hàng Đẫy Sức chứa
Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội
Địa chỉ
Tel/Fax
Website