Hà Nội - ACB

Hà Nội - ACB

Huấn luyện viên trưởng: Mauricio Luis Giganti
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 1956
Sân nhà Hàng Đẫy Sức chứa 22.500
Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên
Địa chỉ Số 7 Trịnh Hoài Đức, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel/Fax
Website