Bắt đầu: 02/10/2011 22:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
HAM
 
S04
 
Sân: AOL Arena
Trọng tài: Knut Kircher