BK Hacken

BK Hacken

Huấn luyện viên trưởng: Peter Gerhardsson
Quốc tịch    Thụy Điển Thành lập 1940
Sân nhà Rambergsvallen Sức chứa 7.000
Chủ tịch Sabine Söndergaard Xếp hạng UEFA 240
Địa chỉ Slättadammsgatan 6 400 72 GÖTEBORG
Tel/Fax +46 31 50 67 90 Fax:+46 31 50 67 99
Website http://www.bkhacken.se