HB Torshavn

HB Torshavn

Huấn luyện viên trưởng: Hedin Askham
Quốc tịch    Quần đảo Faroe Thành lập 1904
Sân nhà GUNDADALUR Sức chứa 5.000
Chủ tịch Finn Ludvig Xếp hạng UEFA 339
Địa chỉ P.O. Box 3046, FO-110 Tórshavn, Faroe Islands
Tel/Fax +298 314046 Fax: +298 318502
Website http://www.hb.fo