Győri Egyetértés Torna Osztály Futball Club

Győri Egyetértés Torna Osztály Futball Club

Huấn luyện viên trưởng: Ferenc Horváth
Quốc tịch    Hungary Thành lập 1904
Sân nhà ETO Park Sức chứa 17.000
Chủ tịch Tarsoly Csaba Xếp hạng UEFA 354
Địa chỉ 9027 Győr, Nagysándor J. u. 31, Hungary
Tel/Fax +36 96 529 005, Fax: +36 96 529 008
Website http://www.eto.hu/