ND Gorica

ND Gorica

Huấn luyện viên trưởng: Luigi Apolloni
Quốc tịch    Slovenia Thành lập 1947
Sân nhà Stadion Športni Park Sức chứa 3.066
Chủ tịch Robert Vrtovec Xếp hạng UEFA 300
Địa chỉ Bazoviška ulica 4 SI - 5000 NOVA GORICA
Tel/Fax +386 5 333 4086 Fax: +386 5 333 4087
Website http://www.nd-gorica.com/