Gefle IF

Gefle IF

Huấn luyện viên trưởng: Per Olsson
Quốc tịch    Thụy Điển Thành lập 1882
Sân nhà Strömvallen Sức chứa 7.300
Chủ tịch Leif Lindstrand Xếp hạng UEFA 240
Địa chỉ Box 857 SE - 801 31 GÄVLE
Tel/Fax +46 26 652 233 Fax: +46 26 610 240
Website http://www.geflefotboll.com/