FC Gandzasar Kapan

FC Gandzasar Kapan

Huấn luyện viên trưởng: Sevada Arzumanyan
Quốc tịch    Armenia Thành lập 2004
Sân nhà Lernagorts Stadium Sức chứa 3.500
Chủ tịch Maksim Hakobyan Xếp hạng UEFA 415
Địa chỉ Manukyan str 10 377810 Kapan
Tel/Fax +374 28563140
Website http://www.weltfussball.de/teams/gandzasar-kapan/