Fylkir FC

Fylkir FC

Huấn luyện viên trưởng: Ólafur Thórdarson
Quốc tịch    Iceland Thành lập 1967
Sân nhà Fylkisvöllur Sức chứa 4.000
Chủ tịch Birgir Finnbogason
Địa chỉ Fylkishöll 110 REYKJAVÍK
Tel/Fax +354 587 7220 Fax: +354 567 6091
Website http://www.fylkir.com/