Bắt đầu: 05/02/2012 21:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
FRE
 
BRE
 
Sân: Badenova
Trọng tài: Dr. Felix Brych