Fram Reykjavik

Fram Reykjavik

Huấn luyện viên trưởng: Bjarni Gudjonsson
Quốc tịch    Iceland Thành lập 1908
Sân nhà Laugardalsvöllur Sức chứa 10.000
Chủ tịch Steinar Guðgeirsson Xếp hạng UEFA 349
Địa chỉ Safamyri 28 108 Reykjavik Iceland
Tel/Fax + 354 533 5600 Fax: 354 568 0495
Website http://www.fram.is/