FC Thun

FC Thun

Huấn luyện viên trưởng: Urs Fischer
Quốc tịch    Thụy Sỹ Thành lập 1898
Sân nhà Lachenstadion Sức chứa 9.550
Chủ tịch Kurt Weder Xếp hạng UEFA 168
Địa chỉ Stadion Lachen Postfach 2151 CH - 3601 THUN
Tel/Fax +41 33 225 18 98 Fax: +41 33 225 18 99
Website http://www.fcthun.ch/