FC Basel

FC Basel

Huấn luyện viên trưởng: Urs Fischer
Quốc tịch    Thụy Sỹ Thành lập 1893
Sân nhà St. Jakob-Park Sức chứa 42.500
Chủ tịch Mrs Gisela Oeri Xếp hạng UEFA 18
Địa chỉ Gellertstrasse 235 CH - 4052 BASEL
Tel/Fax +41 61 375 1010 Fax: +41 61 375 1011
Website http://www.fcb.ch/