Bắt đầu: 07/10/2018 01:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
EMP
 
ROM
 
Sân: Carlo Castellani
Trọng tài: Paolo Silvio Mazzoleni