Bắt đầu: 04/04/2019 00:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
EMP
 
NAP
 
Sân: Carlo Castellani
Trọng tài: Daniele Doveri