Bắt đầu: 14/12/2020 00:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
 
-
ELC
 
GRA
 
Sân: Manuel Martínez Valero
Trọng tài: Pablo González