TĐCS Đồng Tháp

TĐCS Đồng Tháp

Huấn luyện viên trưởng: Phạm Công Lộc
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập
Sân nhà Cao Lãnh Sức chứa 15.000
Chủ tịch Đặng Xuân Huy
Địa chỉ Sân vận động Cao Lãnh, Đường Lê Duẩn, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Tel/Fax +84 67 3853629 Fax : +84 67 3853629
Website http://www.dongthapffc.com