Diósgyőr-Vasgyári Testgyakorlók Köre

Diósgyőr-Vasgyári Testgyakorlók Köre

Huấn luyện viên trưởng: Tomislav Sivić
Quốc tịch    Hungary Thành lập 1910
Sân nhà DVTK-stadion Sức chứa 12.000
Chủ tịch Dudás Hunor Xếp hạng UEFA 354
Địa chỉ Andrássy út 61. 3533 Miskolc,Hungary
Tel/Fax +36 (46) 530 441, Fax: +36 (46) 530 440
Website http://www.dvtk.eu/