FC Differdange 03

FC Differdange 03

Huấn luyện viên trưởng: Marc Thomé
Quốc tịch    Luxembourg Thành lập 2003
Sân nhà Stade du Thillenberg Sức chứa 7.150
Chủ tịch Erny Muller Xếp hạng UEFA 324
Địa chỉ BP 38, CP L-4501, Differdange
Tel/Fax +621 277 827 Fax: 621 585 128
Website http://www.fcd03.lu/