Derry City FC

Derry City FC

Huấn luyện viên trưởng: Peter Hutton
Quốc tịch    CH Ailen Thành lập 1928
Sân nhà Brandywell Sức chứa 7.700
Chủ tịch Pat McDaid Xếp hạng UEFA 378
Địa chỉ The Brandywell Stadium Lone Moor Road GB - DERRY BT48 0QR
Tel/Fax +44 2871 281 333 Fax: +44 2871 281 334
Website http://www.derrycityfc.net/