Bắt đầu: 01/12/2018 22:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
DER
 
SWA
 
Sân: Pride Park
Trọng tài: A Madley