Bắt đầu: 22/09/2018 21:00
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
DER
 
BRE
 
Sân: Pride Park
Trọng tài: A Madley