FC Dacia Chisinau

FC Dacia Chisinau

Huấn luyện viên trưởng: Igor Negrescu
Quốc tịch    Moldova Thành lập 2000
Sân nhà Stadionul Republican Sức chứa 8.100
Chủ tịch Gabriel Stati Xếp hạng UEFA 328
Địa chỉ bd. Renasterii 22/2 2005 CHISINAU
Tel/Fax +373 22 22 55 36 Fax: +373 22 21 39 93
Website http://www.fcdacia.md/