Confederations Cup - Nga 2017

Số đội tham dự:8 Bắt đầu:17/06/2017 Kết thúc:02/07/2017 
Vòng bảngCác vòng sau
Bảng A
Ngày/giờ Trận đấu
1 17/06/17 22:00 RUS Nga 2-0 New Zealand NZL
2 18/06/17 22:00 POR Bồ Đào Nha 2-2 Mexico MEX
5 21/06/17 22:00 RUS Nga 0-1 Bồ Đào Nha POR
6 22/06/17 01:00 MEX Mexico 2-1 New Zealand NZL
9 24/06/17 22:00 MEX Mexico 2-1 Nga RUS
10 24/06/17 22:00 NZL New Zealand 0-4 Bồ Đào Nha POR
Bảng B
Ngày/giờ Trận đấu
3 19/06/17 01:00 CMR Cameroon 0-2 Chile CHI
4 19/06/17 22:00 AUS Úc 2-3 Đức GER
7 22/06/17 22:00 CMR Cameroon 1-1 Úc AUS
8 03/07/17 01:00 GER Đức 1-1 Chile CHI
11 25/06/17 22:00 GER Đức 3-1 Cameroon CMR
12 25/06/17 22:00 CHI Chile 1-1 Úc AUS
Ngày/giờ Trận đấu
13 29/06/17 01:00 POR Bồ Đào Nha 0*0 Chile(*) CHI
14 30/06/17 01:00 GER Đức 4-1 Mexico MEX
Tranh giải ba
Ngày/giờ Trận đấu
15 02/07/17 19:00 POR Bồ Đào Nha 2~1 Mexico MEX
Chung kết
Ngày/giờ Trận đấu
16 03/07/17 01:00 CHI Chile 0-1 Đức GER
= Đêm nay = Có videoclip